Царева ливада

Печат

 

   Село Царева ливада се намира в Централна Стара планина. Разположено е в посока север-юг по протежение на железопътна линия подбалканска линия Русе-Горна Оряховица- Стара Загора. На 6/шест/км. на север се намира град Дряново,на 25/двадесет и пет/-град Велико Търново, на 11/единадесет/ в южна посока е разположен град Трявна, а на 17/седемнадесет/ югозападно-град Габрово, което прави селото атрактивна дестинация за различен вид туризъм/културен, планински и др./. В състава на кметството влизат 15/петнадесет/ по-малки населени маста: с. Долни Драгойча, с. Пърша, с. Джуровци, с. Сяровци, с. Искра, с. Косилка, с. Кърти пъня, с. Дели Станча, с. Куманите, с. Доча, с. Горни Върпища, с. Долни Върпища, с. Добрените, с. Бучуковци, с. Нейчевци. Някои от тях са напълно обезлюдени, но повечето са с добре поддържани къщи, използвани за почивка. Архитектурата на къщите в махалите е запазила възрожденският си стил, летните дни са тихи и прохладни и навред се носят истории и легенди за славни битки, велики българи, скрити съкровища и славно минало.

  Царева ливада е окичена със зеленина, оградена е от пет гористи старопланински хълма. Бреговете на реката са обрасли с елша, тополи, върба и орех, а във водите весело проблясват многобройни рибки. Горите са богати на дивеч и гъби, по поляните се носи ароматен букет на лековити билки, на места могат да се видят мравуняци с половинметрова височина. Природата е съхранена чиста, доказателство за което е наличието на саламандърът, който обитава горите около селото.

Село Царева ливада е разположено по полегатите,покрити с овощни градини и ливади склонове на северните разклонения на Стара планина, над 300 м над морското равнище.

  

 ЛЕЧЕНИЕ

Климатът на курорта е континентален с подпланински характер,подобен на климата на гр. Трявна, което обстоятелство характеризира курорта, като лятно освежителен.

   Главен лечебен фактор на курорта е подпланинския климат.

ПОКАЗАНИЯ

  1. Хронични бронхити без силно изразен емфизем.
  2. Хронични сухи плеврити и остатъци от ексудативни плеврити.
  3. Хронични катарални ринити и фарингити с чести изостряния от хипертрофичен или атрофичен характер, хронични ларингити и тонзилити с чести изостряния
  4. Вторични анемии и реконвалесцентни състояния след прекарани тежки заболявания за болни с изтощение се изисква санаториално лечение, а в останалите случаи само битови удобства.
  5. Бронхиална астма без силно изразени   и чести пристъпи, без недостатъчност на сърдечно-съдовата система и без изразена склероза на белодробния паренхим.

                                           

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

  1. Общите противопоказания, които изключват напълно изпращането на болните на курортно лечение.
  1. Сърдечно-съдова недостатъчност, по-тежка от I степен.
  2. Нефрозо-нефрити.
  3. Освен това в планинските курорти не следва да се изпращат болни със склонност към кръвохрачене, с тахикардия, със значителна диспнея, с иритативни неврози, придружени от повишена афективност и безсъница, както и болни с неустойчива сърдечно-съдова система.

 

 

 

Селото се разделя на две части от железопътната линия на подбакански железопътен маршрут Русе-Горна Оряховица-Стара Загора. От гара Царева ливада се отделя железопътният клон за гр.Габрово. Гарата е стратегическа за цялата Габровска област.

 

В момента/към 2012г./ Царева ливада наброява 850 жители. Ориентирано е към селски туризъм. Функционират три хотела, няколко къщи за гости, почивна станция, които задоволяват изискванията и на най-претенциозните си гости. Басейнът в единия от комплексите е изключителна атракция с олимпийските си размери и с провеждането ежегодно на плувни турнири. Други действащи институции в селото са аптека, здравна служба, поща, целодневна детска градина, читалище, пенсионерски клуб. Паркът е добре оформен, с разнообразни дървета, декоративни храсти и големи тревни площи, а детската му площадка е любимо място за малки и големи. Там във всички сезони се чува детска глъч. Спортната площадка е притегателно място за младежите в летния сезон, когато се устройват волейболни турнири. Стадиона, който е със свободен достъп също привлича хора и е една привилегия. Читалището развива своята просветна дейност, като обхваща и трите възрастови групи. Библиотеката е богата и разнообразна с 13 600 тома.

 

В село Царева ливада няма църковен храм. Дряновския манастир е много близо, в две от махалите на селото е имало две действащи църкви и не се е усещала липса на такъв. По инициатива на местното население вече са положени основите на църковен храм „Свето Успение на Пресвета Богородица”. Благодарение на щедри дарители строежа на църквата продължава, но имайки предвид кризата разчитаме на дарения от родолюбиви българи от цялата страна. С Вяра и общи усилия и в Царева ливада ще се чуе звън на църковна камбана. Нека Бог ни закриля и ни подкрепя!

 

RizVN LoginCopyright 2012. Кметство Царева ливада - официален сайт